Huisbezoeken


Huisbezoeken worden liefst voor 11u00 aangevraagd.

Ze zijn bedoeld voor patiĆ«nten die niet in staat zijn om naar de praktijk te komen. Gelieve indien mogelijk zelf naar de raadpleging in de praktijk te komen. Thuis kunnen nooit even goede zorgen gegeven worden als in een medische kabinet met beschikking over het computerdossier en al het nodige medisch materiaal.

Vermeld duidelijk: naam, adres, telefoonnummer en reden voor het bezoek aan huis!

Bij dringende huisbezoeken zal steeds de arts langskomen die op dat ogenblik beschikbaar is.